Hem » Blog » August Strindberg – En av Sveriges största

August Strindberg – En av Sveriges största

August Strindberg föddes år 1849 i Stockholm och avled år 1912. Han räknas idag som en av de författare som betytt allra mest när det gäller författare i Sverige. Han var inte bara författare utan även dramatiker och bildkonstnär. Flera av hans romaner, dramer och noveller räknas idag som klassiker inom den svenska litteraturen. Strindberg var banbrytande inom flera olika genrer.

Biografi

August Strindberg föddes in i familjen Strindberg som det tredje av vad som skulle komma att bli åtta barn. Strindberg var ett lugnt och tystlåtet barn och hans far var väldigt sträng i sin uppfostran. Hemmet präglades av disciplin, gudfruktighet och ett stort kulturellt intresse. Han läste mycket och ägnade sig åt naturvetenskapliga studier och tyckte även om att odla blommor. Vid tretton års ålder avled Strindbergs mor vilket såklart påverkade Strindberg väldigt starkt. Han hade ett ansträngt förhållande till sin far, ett förhållande som blev ännu mer ansträngt efter att hans mor dog. Strindberg examinerade år 1867 från Stockholms lyceum och började strax därpå på Uppsala universitet. Han vantrivdes dock och efter bara en halv termin gav han upp studierna. Han började senare studera till läkare och sedan skådespelare men slutade som statist vid Dramatiska teatern.

År 1870 återvände han till Uppsala och hans författarskap hade nu redan börjat. Det var tydligt att Strindberg sökte sig en akademisk karriär men detta stoppades gång på gång på grund av hans förmåga att alltid opponera sig och bråka med sina lärare. År 1874 arbetade Strindberg som journalist och sedan blev han anställd av Kungliga biblioteket. Strindbergs fick sitt genombrott år 1879 med Röda Rummet som handlar om hans bohemtid i Stockholm. Strindberg var en säregen person och i romanen Det Nya Riket, Satiriska Skildringar Från Attentatens och Jubelfesternas Tidevarv driver han med det officiella Sverige på ett mycket elakt sätt. Han blev så kritiserad att han var tvungen att lämna landet. Strindberg fortsatte att skriva och publicera självbiografiska romaner och även skådespel. År 1898 så flyttade Strindberg tillbaka till Stockholm och hans psykiska hälsa var inte den bästa vid denna tiden. Strindberg skrev flera teaterstycken på några få år men år 1908 började han känna sig väldigt trött och trodde sig ha cancer, vilket han fick rätt i. Den 14 maj 1912 avled Strindberg med sin dotter Greta vid sidan av hans bädd.

Kända verk

Strindberg skrev totalt omkring sextio dramer, tio romaner, tio novellsamlingar och minst 8 000 brev. Med dessa siffror är han en av Sveriges mest produktiva författare. Strindbergs första drama Mäster Olof såg Strindberg själv som sitt första mästerverk. Hans romaner var ofta banbrytande och orsakade både debatt och kontroverser i samhället. Giftas är en novellsamling som Strindberg publicerade år 1884 och är ett bra exempel på den debatt han skapade. Novellerna handlade mycket om äktenskap och ska ses som ett inlägg i sedlighetsdebatten på 1880-talet. Ett stycke i novellerna ledde till att Strindberg blev åtalad för hädelse och ställdes inför rätta. Han blev frikänd men den psykiska stressen detta innebar startskottet på hans allt bräckligare psyke. Giftas, och flera andra av hans verk, finns idag digitaliserade för den som är nyfiken att läsa!