Hem » Blog » Dante Alighieris verk

Dante Alighieris verk

Dante Alighieri föddes någon gång under slutet på maj eller början på juni 1265 Florens i Toscana. Dante Alighieris verks har påverkat miljoner människor och hans verk är fortfarande väldigt aktuella. Man kan med säkerhet påstå att Dante som han oftast bara kallas är en av världens mest inflytelserika och störta författare. Denna artikel kommer att behandla om några av Dantes stora verk.

En mångfaldig konstnär som har påverkat samhällsbilden

Dante föddes i Florens i mitten på 1200-talet och vid denna tidpunkt var Florens ett av Europas och världens center vad det gäller utbildning, filosofi och konst. Dante kom från en bildad familj och Dante skulle fortsätta den banan. Familjen Alighieri var enligt familjen själva en gammal romersk adel men det har funnits motsättningar till detta. Man tror att Dante började studera hos franciskaner i staden Santa Croce men detta är inte bekräftat. Oavsett så blev Dante e väldigt bildad ung man som arbetade som ämbetsman som arbetade med politik och filosofi, senare skulle Dante även bli ambassadör i den Toskanska staden San Gimignano. Då Dante ofta kritiserade påven men också det politiska systemet flyttade Dante runt i den nuvarande Italien. Tillslut fick Dante gå i exil och han blev dömd till döden vid två tillfällen. Det var under hans exil han började skriva sina stora verk, innan dess hade han mest skrivit prosa och poesi. Dante Alighieris fantastiska storverk, eposet Den gudomliga komedin som är i tre delar skriver Dante under sin exil.

Verket handlar om tre olika delar, ”Inferno, Purgatorio och Paradisio”vilket kan översättas som ”Helvetet, Skärselden, Paradiset”. 

Verket handlar om vandring genom dem tre olika delarna och det är Dante som står som huvudperson i böckerna vilket kan ses som en självbiografi. Under dm tre olika delarna träffar Dante olika personer som följer med under dem tre delarna. Under berättelsen samtalar Dante med dessa personer och han får kunskap om deras synder. Berättelsen är en väldigt filosofisk sådan och den har påverkat flera stora författare på senare tid, även idag. Många kritiker ser den som ett av världens största verk. Dante skrev också ”I livets vår”, en berättelses tillägnad till sin första kärlek och den kvinna som lärde Dante vad kärlek betyder. Dikter var också något som Dante började skriva och hans skrev bl.a. Detto d´Amore och Fiore. Ett annat stort verk av Dante är det statsvetenskapliga verket ”Monarchia” där Dante vill bevisa att monarki med Rom som centrum är något naturligt och av Guds vilja. Verket behandlar också olika statsskick där han främst går igenom ett imperium. Verket är väldigt populärt idag bland samhällsvetare och statsvetare. Ett annat stort vek av Dante är ”Convivio” som kan översättas till ”Gästabud” som handlar om den dåvarande språkreform som påverkade det latinska spraket då italienskan tog allt mer plats. Ett annat stort vek är ”Questio de aqua et terra” som är en sorts avhandling där Dante vill påpeka om Gus närvaro i naturen och detta verk är också en kritik till naturvetenskapen.