Den brittiske författaren Jane Austen

Jane Austen var en brittisk författare som levde mellan åren 1775 och 1817. De böcker hon skrev var kärleksromaner och jag är säker på att du känner till åtminstone två av hennes verk. Jane skrev Stolthet och fördom (Pride and prejudice) och Förnuft och känsla (Sense and sensibility).

Jane Austen började skriva tidigt i sin barndom

Jane föddes i Hampshire till en fader som var präst och hennes mor var hemma och tog hand om barnen. Jane växte upp med åtta syskon, sex pojkar och två flickor. Tack vare den stora familjen och två dedikerade föräldrar växte Jane upp i en mycket trygg och lycklig familj. Hennes far hade ett eget bibliotek och här spenderade Jane en hel del tid med att läsa. Vid mycket unga år började Jane att skriva olika texter och det hon skrev var fullt av skämt och ironi. Desto äldre hon blev, desto självsäkrare blev hon och tog ut svängarna i sina texter ännu mer. Hennes far uppmuntrade hennes skrivande och såg till att det alltid fanns fint papper att skriva på och att det fanns bläck till hennes gåspenna. Jane skrev färdigt en fiktiv historia, History of England, innan hon fyllde 16 år. När hon var 20 år gammal så fick prästgården intill besök från en ung irländsk man som Jane blev attraherad av. Det uppstod gnistor mellan dem och Jane skrev i brev till sin syster Cassandra att hon förväntade sig ett frieri. Så blev dock aldrig fallet då mannens familj skickade iväg honom då varken Jane eller den irländske mannen hade någon förmögenhet och ett äktenskap mellan dem sågs därför som olämpligt. Jane blev mycket besviken och började skriva för att skingra tankarna. Hon skrev en bok som handlade om en ung kvinna som fick ett negativt intryck av en stolt ung man. Hennes far försökte få boken publicerad men fick inget svar. Jane började istället att fortsätta arbeta på en tidigare text hon skrivit som hette Elinor and Marianne. Jane döpte dock om titeln till Förnuft och känsla och omarbetade texten.

En omskakande flytt

Vid 25 års ålder flyttade familjen till Bath vilket gjorde Jane mycket besviken. Hon vantrivdes i det nya huset och skrev inte alls lika mycket som förr. Fem år senare avled Janes far. Janes bror, Edward, var förmögen och köpte ett hus till dem och Jane flyttade dit med sin syster Cassandra och sin mor. Hennes bok Förnuft och känsla blev publicerad år 1810 och boken sålde väldigt bra. Jane publicerade Stolthet och fördom år 1813 och Manfield Park år 1815. Jane gav ut böckerna anonymt men hennes läsare blev så många så att till slut avslöjades hennes identitet. År 1816 publicerades boken Emma. Året efter började Jane känna sig sjuk. Hon fortsatte skriva på en ny roman som hon inte hann avsluta innan hon blev så dålig att hon inte orkade skriva längre. Jane dog den 18 juli 1817 och dödsorsaken var troligen bröstcancer. Jane Austen blev bara 42 år gammal. Hennes böcker har idag översätts till otroligt många språk och böckerna hon skrivit, speciellt Stolthet och fördom är en sann klassiker idag.