Författare och författarskap

Vad vore världen utan böcker? Så länge vi har kunnat skriva så har vi gjort det i många olika former. Författare har med sina böcker påverkat till den värld vi lever i idag. De kan väcka vår fantasi, göra oss nyfikna på att upptäcka något nytt och påverka våra känslor på alla sätt och vis. Historian om författarskap är faktiskt mer intressant än man kan tro. Som man kan förstå så är historian mycket gammal och går långt bak i tiden. Men i någon mening så kan man ändå säga att det författarskap som vi känner igen idag började på 1200-talet. På 1400-talet kom sedan tryckkonsten vilket gjorde mycket för författarskapet.

Författarskap från Antiken fram till 1500-talet

Under antikens tid så skrevs det faktiskt inte mycket alls vilket berodde på att det fanns ett utbrett förakt för det skrivna. Sådan var kulturen då helt enkelt. Antiken avslutades runt år 500 e.Kr. och efter det började det hända desto mer. Det muntliga berättandet var dock mycket starkt vilket gjorde att böcker inte skrevs. Under 800-talet så började skrifter av religiös typ att skrivas av verksamma inte klosterväsendet. Skrifterna var alltså religiösa med några få undantag. Författande kom sedan under renässansen att omfatta mer än religiösa skrifter. Det var under denna epok som Dante Alighieri kom att bli författare. När tryckkonsten kom under 1400-talet så skedde dock den riktiga förändringen. Böcker skrevs som fick författarens namn på sig, vilket inte hade varit fallet innan.  

Det moderna författarskapet kommer till

Så som vi ser på en författare idag kom under 1700-talet och 1800-talet då författare började kunna leva på sitt författarskap. Det var också nu som man började skapa böcker som konstnärliga verk. När industrialismen kom så blev det billigare att producera böcker och samtidigt började allt fler läsa böckerna i takt med att läskunnigheten steg. Många olika genrer av böcker växte fram och böcker fick ett rejält fäste på marknaden. Den förste författaren som kunnat försörja sig på det sägs ara Samuel Johnson som år 1755 avböjde ekonomiskt stöd då han sade sig kunna klara sig på sitt författande. I takt med att böcker blev mer efterfrågat och blev en kommersiell vara så kom dock fler att ansluta sig till Samuel Johnson och blev därmed det som kallas för yrkesförfattare. I Sverige tog författarskapet fart på 1800-talet när vi fick den första så kallade författarrätten som erkände det litterära verket som ett konstverk. Sedan dess så har författare hänfört oss med sina böcker och 1900-talet kom att bli en fantastisk tid för såväl svenska som utländska författare. Det är från denna tid som många av dagens klassiska böcker kommer ifrån och som läses än idag. Med internets intåg så har läsandet stadigt dalat och när det idag finns ljudböcker och liknande så minskar det ännu. Men en positiv sak är att barnböcker säljer fortfarande i stora volymer och man ska komma ihåg att även böcker för vuxna säljer i stora volymer. Men kanske inte riktigt i sådana stora volymer som det varit förr.