En av världens största genom tiderna – William Shakespeare, del 1

William Shakespeare är ett namn som vi alla känner till och många av oss vet vilket område han rörde sig inom. Han var poet, dramatiker och skådespelare och hans verk tros ha sålts i hela fyra miljarder exemplar genom åren vilket gör honom till den bäst säljande författaren någonsin. Shakespeares verk må vara kända men det är desto färre som vet mycket om Shakespeares liv. I hans biografi så finns det en del gissningar och troliga antaganden vilket har att göra med att det faktiskt var nästan 500 år sedan han levde. Låt oss titta närmare på det liv som Shakespeare levde istället för att bara fokusera på hans verk.  

Född i mitten av 1500-talet

William Shakespeare föddes år 1564 i Stratford, Warwickshire i England. Shakespeare hade två äldre systrar som avled i unga år men Shakespeare skulle få tre bröder och två systrar till. Hans mor tillhörde en besutten katolsk släkt och hans var handskmakare och även fastighetsägare. Man tror att Shakespeare utbildades vid skolan som fanns i Stratford och att det är här han ska ha lärt sig grunderna i latin. Shakespeare ska ha behövt lämna skolan vid elva års ålder. Vid 18 års ålder så gifte sig Shakespeare med Anne Hathaway vilket kom från en familj som Shakespeare känt länge. Det nya gifta paret fick snabbt en liten dotter tillsammans och två år senare fick paret tvillingar som de döpte till Hamnet och Judith. Hamnet avled dock vid elva års ålder, troligtvis av pesten. På 1580-talet så spelade teatern stor roll i hela England och Shakespeare sökte sig till teatern för att bli skådespelare. Shakespeare lyckades att göra sig ett namn inom teaterns värld och i början av 1590-talet så benämndes han som Englands stora dramatiker. Hans framgångar gjorde honom till en mycket rik man.

Varför Shakespeare sökte sig till teatern vet ingen

Varför Shakespeare sökte sig till teatern har ofta ifrågasatts då det var ovanligt att en man i hans sits gjorde det. Hans far var en förmögen man och de som beblandade sig med teatern vid denna tid var de som stod längre ner i samhällsklasserna. Det var därför ett ovanligt val av Shakespeare, men såhär i efterhand så är vi så klart glada att han valde att gå den väg som lockade honom. Samtidigt som han sökte sig till teaterns värld så började han skriva egna verk. För teaterfolk på den tiden så var levnadsvillkoren oftast dåliga och en teater behövde en rik beskyddare för att kunna klara sig. Shakespeare, och flera andra, skyddades först av earlen av Pembroke men kom senare att tillhöra Lord Chamberlains Men. Under det beskyddet så spelade han exempelvis inför det kungliga hovet. Shakespeare författade egna verk som spelades upp av teatergrupper och år 1599 uppfördes The Globe, en teaterbyggnad som byggdes på begäran av Shakespeare och hans sällskap. Shakespeare var en rik och mäktig man och han köpte sig fastigheter både i London och i Stratford där han bodde från och med år 1597.